Буудлага спортын тамирчидийн бэлтгэл хийх, тав тух, аюулгүй байдлыг хангасан орчин бүхий 50 тамирчин зэрэг зогсож бэлтгэл хийх боломжтой буудлага спортын төв нээгдэж байна.

10М, 25М, 50 метрийн тирнүүд, Буу, сумны агуулах, Дасгалжуулагч нарын өрөө, тамирчидын амралтын өрөө, үүдний танхим, тамирчидын душ

  • 10 метрийн тир-25 зогсоолтой,дуу шингээх хавтантай,галын дохиолол,хяналтын камер,осолын гэрэл,чанга яригчтай.
  • 25 метрийн тир-15 зогсоолтой,дуу шингээх хавтантай,,галын дохиолол,хяналтын камер,осолын гэрэл,чанга яригчтай,5мм-ын лист төмрөөр сум баригч хийгдсэн.
  • 50 метрийн тир-10 зогсоолтой,дуу шингээх хавтантай,,галын дохиолол,хяналтын  камер,осолын гэрэл,чанга яригчтай,агаарын сум баригчтай,7мм-ын лист төмрөөр              сум баригч хийгдсэн.
  • Буу, сумны агуулах-агааржуулалтын хоолой,усны дохиолол,хяналтын камер,хөдөлгөөн мэдрэгчтэй.
  • Тамирчидын амралтын өрөө-амрах буйдан,сургалт семинар явуулах зориулалтын проектор,телевизор,тамирчидын тав тухыг хангасан орчин бүхий танхим
  • Үүдний танхим- Ресепшин,камер дохиололын нэгдсэн хяналт,дохиолол хяналтын систем,хөдөлгөөн мэдрэгч,галын дохиолол.