МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

УДАХГҮЙ ЗОХИОГДОХ ТЭМЦЭЭН

ДОТООД

ГАДААД

04.08 - 04.12
Улаанбаатар хот
МБСХолбооны цом 3
МБСХ

05.03 - 05.08

Plzen,Czech

Лайберишн Гран При

Plzen,Czech

04.25 - 04.29
Улаанбаатар хот
Залуучуудын УАШТ
МБСХ

05.17 - 05.24

GER,Munich

Дэлхийн Цом 2

ISSF

05.12 - 05.17

Улаанбаатар хот

Макс Группын нэрэмжит тэмцээн

МАКС ГРУПП, МБСХ

06.06 - 06.14

Gabala, АZЕ

Дэлхийн Цом 3

ISSF

Бүх тэмцээний хуваарь харах

© 2017 Монголын Буудлага Спортын Холбоо

ТУХАЙ

ХУУЛЬ ДҮРЭМ

ХОЛБОГДОХ

ЧИНИЙ ӨРСӨЛДӨГЧ БОЛ ЗӨВХӨН ЧИ